img-fluid w-100

Terms

1. Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de NV ALKA, gevestigd aan de Boulevard de la Cense, 47, 1410 Waterloolaan, België en geregistreerd bij de ECB onder nummer 0449563920. Door het raadplegen en/of gebruiken van informatie die gepubliceerd is op een pagina of een deel van de website, verklaart de bezoeker en/of gebruiker (hierna "de gebruiker" genoemd) deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

2. Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten

Alle informatie op de website is beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's en andere documenten zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ALKA AG, tenzij anders aangegeven. Gebruikers van deze website kunnen in geen geval rechten doen gelden op de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ALKA SA, is het verboden om het materiaal op deze website te reproduceren, verkopen, verhuren of opslaan in databases.

De website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. ALKA SA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze sites. Wanneer u websites van derden bezoekt, raden wij u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid altijd zorgvuldig door te nemen.

3. Verantwoordelijkheid van de gebruikers

Elke gebruiker verklaart dat hij/zij deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruikt. Gebruikers mogen deze website niet gebruiken om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, informatie of boekingsgegevens van andere gebruikers en klanten. Alle gebruikers verklaren dat zij ALKA SA vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt toegebracht als gevolg van misbruik van deze website.

4. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

5. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

ALKA SA behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Neem contact met ons op

Voor aanvragen voor aanbiedingen of speciale vragen kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande formulier.